Otillräcklig mattekompetens inget problem på Mdh

Studenter som vill läsa civilingengörprogrammet på Mälardalens högskola, men som inte har tillräcklig behörighet i matermatik ges dispens av Mälardalens högskola.
-Orsaken är att man lägger stor vikt vid andra kunskaper vid sidan av matematiken, till exempel samarbete, säger Lars Evald Virén, informationschef på högskolan. Från och med nästa höst sänker också Högskoleverket behörighetskraven på matematikkunskaper för civilingenjörsutbildningar. Det här för att försöka fylla dom många tomma utbildningsplatserna. Till senaste ansökningsomgången hade Mälardalens högskola 6 procent färre ansökningar, framför allt inom det tekniska området.