Handikappad förlorade i Regeringsrätten

Regeringsrätten slår fast att politikerna i vuxennämnden i Eskilstuna gjorde rätt när den för ett par år sedan nekade en 30-årig handikappad kvinna stöd i form av boende på en folkhögskola utanför Sörmland. Nämnden menade att ett sådant stöd inte ingår i lagen om stöd och service, LSS.

Men både Länsrätten och Kammarrätten tyckte att kommunen hade fel.Men det gör inte regeringsrätten som upphäver domarna i lägre instanser och går på kommunens linje.