Ingen höjd hyra på Junivägen

Hyrorna för drygt 100 hyresgäster på Junivägen i Eskilstuna för 2006 ska inte höjas.  Det slår Svea hovrätt fast i en dom och fastställer därmed hyresnämndens beslut att hyrorna inte ska höjas. ”De begärda hyrorna är för höga och därmed inte skäliga”, menar hovrätten.

I domen har rätten bland annat tagit ställning till de brister som finns när det gäller fastigheternas skötsel och hur mycket service fastighetsägaren gett när hyresgäster klagat på fel.