Förskingringsdömd överklagar till HD

En 49-årig kvinna från Vingåker som i hovrätten dömts till ett års fängelse för grov förskingring överklagar nu sin dom till Högsta domstolen. Hovrätten dömde också kvinnan att betala drygt 300-tusen kronor till företaget hon förskingrat pengar ifrån. Kvinnans advokat har begärt anstånd med att  utveckla sin talan  med motiveringen att han är överbelastad med arbete.