Väntjänstarbetare riskerar skadestånd

Människor som arbetar ideellt inom äldrevården i Eskilstuna, riskerar att få betala skadestånd om de begår misstag i arbetet. Det till skillnad från Katrineholm där kommunen har en ansvarsförsäkring som skyddar frivilligarbetare på samma sätt som kommunanställda.

Ove Bäck ordförande för Pensionärernas riksorganisation, PRO, i Eskilstuna är rädd att färre nu kommer att vilja arbeta frivilligt i Eskilstuna.

- Vi kan inte be våra medlemmar delta i det här. Då måste vi kunna säga att de är skyddade om något händer och det kan vi inte göra idag, säger Ove Bäck.

Många pensionärer arbetar ideellt inom äldrevården, bland annat genom den så kallade Väntjänsten. De besöker äldre hemma och på äldreboenden och hjälper dem att komma ut på promenader eller göra ärenden.

I Katrineholm ser kommunen det här som en del av den egna verksamheten. Och där menar man att kommunens ansvarsförsäkring gäller också för frivilligarbetarna om de skulle begå något misstag som leder t.ex. till att en äldre skadas.

Men Ulf Broström, stadsjurist i Eskilstuna menar att frivilligarbetarna inte arbetar på uppdrag av kommunen och att kommunallagen förbjuder kommunen att gynna enskilda pensionärsorganisationer genom att försäkra deras medlemmar.

Ove Bäck på PRO förstår inte hur det här ska gå ihop med kommunens önskan att öka frivilligarbetet.

- Förra året pratade kommunen mer och mer om volontärverksamhet. Man förväntar sig att vi hjälper till och går ut med äldre människor som finns på vårdhem och liknande, konstaterar han.