Odling av höstraps ökar

Odlingen av höstraps fortsätter att öka, enligt Jordbruksverket. Arealen i år ökar med sju procent jämfört med i fjol. I år är det framför allt i bland annat i Mälardalen, som arealökningen har skett.

Höstraps är en gröda som både kan användas för produktion av livsmedel och bioenergi.