Miljömålen svåra att nå

Det kommer att bli svårt att hinna nå de nationella miljökvalitetsmålen i Sörmland. Den bedömningen gör Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen inte gör något mer än idag, så kommer inte ett enda av de 15 målen att nås, säger Maria Gustavsson på Länsstyrelsen.

Målen handlar bland annat om klimatpåverkan, övergödning och en giftfri miljö.