Knarket ökar i Sörmland

Den tunga narkotikan i Eskilstuna och Strängnäs har ökat kraftigt de senaste 15 åren, men också i viss mån i Nyköping och Katrineholm. Det gäller framförallt heroin, men amfetaminet har också länge varit ett problem. Vi borde göra mer för att bekämpa narkotikan, det säger Mikael Backman jobbar som narkotikapolis i Sörmland.

[Duration:0:38](knark)

Mikael Backman jobbar som narkotikapolis.

Intervjuade gjorde Åsa Stöckel