Strängnäsföretag handlar mer utrikes

Företagen i Strängnäs är mer inriktade på utrikeshandel än övriga företag i landet. Det framgår av den analys av utrikeshandeln bland kommunens företag som gjorts på uppdrag av Strängnäs kommun. Både import- och exportvärdet på företagen i Strängnäs är cirka tre gånger högre per invånare, än i Sverige som helhet, enligt undersökningen.