Hygienbrister på vägkrog

Vägkrogen vid norrgående körriktningen på E4an vid Sillekrog får inte längre hantera annat än färdigförpackade livsmedel. Det har miljönämnden i Nyköping beslutat. Orsaken är omfattande brister vid en inspektion förra hösten, brister som skulle ha åtgärdats senast i våras. Men vid en ny inspektion efter en anmälan om misstänkt matförgiftning tidigare i höstas, fanns enligt miljökontoret fortfarande ett stort antal brister kvar.

Och efter ytterligare en inspektion för ett par veckor så beslutade kommunen att förbjuda all beredning, bearbetning och behandling av oförpackade livsmedel på vägkrogen. Anmärkningarna handlar enligt miljökontorets beslut bland annat om brister i städning, slitna ytor i köket som är svåra att hålla rena samt brister i skadedjursbekämpningen.

Gerard Hoinard, delägare i krogen, säger att stoppet slår hårt mot verksamheten, men att han ännu inte behövt säga upp någon.

Enligt Hoinard så ligger det en tvist med fastightesägaren bakom att bristerna ännu inte är åtgärdade.

Senast i slutet av januari ska bristerna vara åtgärdade, säger han.