Arbetsförmedlingen får hård kritik

Många arbetssökande med utländsk bakgrund i Eskilstuna är missnöjda med arbetsförmedlingens hjälp att hitta jobb. Drygt 20 procent av Eskilstunas invånare med utländsk bakgrund är arbetslösa. Aydan, som inte vill framträda med sitt fulla namn, studerar vid Eskilstuna folkhögskola och menar att det är viktigt att de anställda på arbetsförmedlingen lär sig att bättre stötta de arbetssökande.

Mitra som inte heller hon vill framträda med sitt efternamn, studerar vid Eskilstuna Folkhögskola.

Hon letar ständigt efter jobb och menar att om hon inte jobbar kommer hon aldrig att riktigt komma in i det svenska samhället.

Och Mitras väninna Aydan, som även hon vill vara anonym, håller med.

Aydan och Mitra menar att arbetsförmedlingen i Eskilstuna inte är till någon större hjälp när det gäller att hitta jobb.

Bodil Ekström, chef vid Eskilstuna Arbetsförmedling tar nu till sig den kritik som Aydan och Mitra riktar mot Arbetsförmedlingen och säger att mycket går att förbättra, men att det till slut ändå är upp till arbetsgivarna om dom vill anställa en person.