Ingen räddning för öppen förskola

Eskilstuna kommun är inte beredd att ta över kyrkans öppna förskola i stadsdelen Nyfors. Det framgår av ett svar på en motion från folkpartisten Kerstin Lindroos. Fors församling har av ekonomiska skäl beslutat att lägga ner den öppna förskolan och Lindroos vill att kommunen tar över och finansierar driften, men kommunen anser att det inte är kommunens uppgift att ta över kyrkans verksamhet i dess nuvarande form.