Björkvik Motorcenter överklagar

Både Björkvik Motorcenter och grannar till motorbanan, överklagar nu miljödomstolens dom om tävlingsverksamheten på motorcentret till miljööverdomstolen. Enligt domen får högst sju tävlingar per år köras. 

Björkvik Motorcenter tycker det är för få medan ett stort antal grannar till banan anser det vara för många. De vill förbjuda motorverksamheten helt på grund av det buller som tävlingarna väntas medföra.