Sjukskrivningarna minskar i länet

Sjukskrivningarna i länet minskade mellan juli förra året och samma månad i år med drygt tre procent. Det visar siffror från Riksförsäkringsverket.
Sjukskrivningarna i landet har under samma period ökat med närmare 7 procent. I landet är det bara tre län som har ett minskat antal sjukskrivningar. Samtidigt ökar antalet personer som är långtidssjukskrivna i länet och antalet nybeviljade förtidspensioner och sjukbidrag har också ökat kraftigt.