Risk för fler HIV-fall i Sörmland

Smittskyddsläkaren i sörmland, Carl-Gustav Sundin, är orolig för antalet HIV-smittade ska öka i Sörmland.

Antalet personer i Sörmland som är infekterade av HIV-viruset har varit konstant de senaste åren, men nu tror alltså Carl-Gustav Sundin att det kan vara på väg att ändras, eftersom flera andra könssjukdomar ökar. Orsaken till det är, enligt Carl-Gustav Sundin, att allt fler låter bli att använda skydd i form av kondom.

När HIV kom i början av 80-talet innebar det att användandet av kondom ökade. En orsak var den information om farorna som gick ut till allmännheten. Men den informationen, även om den finns kvar, har förlorat lite av sin tyngd tror, Carl-Gustav Sundin.