Försäkringskassan gör extra kontroller

Försäkringskassan gör nu omfattande kontroller av de som är hemma från jobbet för att ta hand om sjukt barn. 40 procent av alla kontrolleras, och enligt Försäkringskassan är det konstigheter i mer än 15 procent av fallen.

Under augusti, september och oktober har Försäkringskassan kontrollerat ungefär 40 procent av alla som är hemma för att vårda sjukt barn, totalt ungefär 3200 fall. I 500 av dem, motsvarande ungefär 16 procent, har Försäkringskassan hittat konstigheter. Nu behöver det inte vara så att alla fuskat och därmed riskerar åtal för bedrägeri, utan det också vara så att man av misstag skrivit fel dag man var hemma med sjukt barn.

Försäkringskassan håller just nu på med att utreda de 500 fallen där man upptäckt konstigheter noggrannare, för att kontrollera om det rör sig om misstag eller om det kan röra sig om bedrägerier, som i så fall polisanmäls.

Reporter Pär Ivarsson
pär.ivarsson@sr.se