Muterad form av klamydia sprids i länet

Under lång tid antog sjukvården att antalet fall av könssjukdomen klamydia i Sörmland minskade. För ett par år sedan var drygt 1000 personer smittade i länet. Under förra året och en bra bit in i år uppskattades antalet smittade till drygt 900. Men för drygt 1 månad sedan upptäcktes att Klamydia bakterien har muterat, och fler än man tidigare trodde kan därför vara smittade.

Carl Gustav Sundin som är smittskyddsläkare på Mälarsjukhuset i Eskilstuna säger att en del av den tidigare nedgången i antalet smittade kan bero på att man inte hittat alla fall tidigare, eftersom viruset muterat.

- Det är ingen tvekan om att det finns i länet också, säger Carl Gustav Sundi.

Reporter Magnus Johansson
magnus.k.johansson@sr.se