Mer personal behövs efter regeländringar

Inom den offentliga förvaltningen i kommuner och landsting pågår just nu för fullt arbetet med att utreda konsekvenserna av de nya arbetstidsreglerna som börjar gälla från årsskiftet. Socialförvaltningen i Strängnäs vet exempelvis fortfarande inte vad de nya reglerna kommer att innebära kostnadsmässigt för kommunen.

Klart är dock att det kommer att behövas fler personer på särskilda boenden och gruppboenden till följd av de nya reglerna och även fler personliga assistenter kommer att behövas. I korthet innebär de nya reglerna att en anställd ska ha minst elva timmars vila varje dygn och minst 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka.