Ktrineholms kommun betalar skadestånd

Katrineholms kommun och Vikbolands taxi har efter en utdragen tvist om skolskjutsarna i kommunen nu kommit överräns och kommunen har betalat 375 000 kronor till taxibolaget.
Tvisten handlade om att kommunen bröt ett avtal om skolskjutsar med Vikbolands taxi. Avtalet gällde skolskjutsar och skulle ha gällt fram till juni 2006. Efter att kommunen brutit avtalet så krävde taxibolaget skadestånd av kommunen.