Många pensioner ett framtidsproblem

Stora pensionsavgångar skapar gigantiska rekryteringsproblem för kommuner och landsting de närmaste åren.
Bara i Sörmland går 1500 landstingsanställda och 4700 kommunanställda i pension under de kommande tio åren, enligt statistik som kommun- och landstingsförbunden tagit fram åt Sveriges Radio. I Oxelösund är drygt 28 procent av de kommunanställda 55 år eller äldre. Det är att bara tre andra kommuner i landet, Ydre, Mullsjö och Täby, som ligger sämre till när det gäller pensionsavgångar under den närmaste tioårsperioden. För Oxelösunds del börjar de stora pensionsavgångarna om fyra fem år och det är kärnområdena skolan, barnomsorgern och äldreomsorgen som drabbas hårdast. Problemet är känt sedan tidigare och kommunen driver sedan förra året också ett särskilt kompetensförsörjningsprogram som kartlagt både åldersstrukturen, sjuktalen och möjligheterna att bättre anpassa jobben till de anställda. Bäst till i Sörmland ligger Eskilstuna, tätt följda av Nyköping där drygt 21 procent av de kommunanställda är 55 plus. Av de omkring 6300 offentliganställda som pensioneras under tioårsperioden, är en fjärdedel landstingsanställda.