Fler barn än väntat med ad/hd i Eskilstuna

Eskilstuna kommun har genom en kartläggning kunnat upptäcka fler barn som har olika diagnoser som exempelvis Damp, ad/hd och Asbergers syndrom. Det visar en undersökning som barn- och utbildningsnämnden har gjort.

I år har kommunens resursenhet tagit in 60 barn fler än vad man förutspådde. Undersökningen är en del i ett tidigare påbörjat arbete med att försöka upptäcka och bättre hjälpa barn med behov av särskilt stöd.