Låsta nödutgångar på flera krogar i länet

I fredags kväll kontrollerade polisen i Sörmland tillsammans med räddningstjänsten och kommunens alkoholhandläggare på krogar och restauranger med serveringstillstånd runt om i länet. Syftet var att kontrollera bland annat att serveringsregler och säkerhetsföreskrifter i lokalerna följdes. Kontrollerna gav ett i vissa avseenden dystert resultat.

Det visade sig bland annat att nödutgångarna på åtta av de ställen man besökte var blockerade och i vissa fall även låsta.

- Det var påtagligt hur illa man skötte utrymningsvägar. Det är allvarligt om något skulle hända, säger Krister Pettersson, alkoholinspektör från polisen i Sörmland.

Dessutom serverades det på sex ställen runt om i länet alkohol till personer som enligt polisen var alldeles för berusade. Det utbröt även vid ett av tillsyningsbesöken slagsmål mellan överförfriskade gäster.

Reporter Klara Johansson
klara.johansson@sr.se