Trafikskola begärd i konkurs

Mias trafikskola i Nyköping har begärts i konkurs av Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten har också begärt företrädaren för bolaget i personlig konkurs. Enligt Kronofogdemyndigheten har bolaget skatteskulder på 640 000 kronor. I det beloppet finns förseningsavgifter till Patent och registreringsverket eftersom bolaget inte lämnat in sina årsredovisningar för 2004 och 2005 i tid. Trafikskolan har varit verksam sedan 1996.