Oroade husägare får hjälp att mäta radon

Alla fastighetsägare i Eskilstuna kommun har nu möjlighet att radonmäta sitt hus till ett subventionerat pris. Målet är att alla fastigheter i i kommunen ska vara testade inom två år. Maria Hansson är miljöinspektör på Eskilstuna kommun. Hon fått många samtal från oroliga fastighetsägare som undrar om riskerna med radon.

Hon brukar då säga att det inte finns någon anledning till akut oro, men att det är viktigt att mäta radonet för att få kunskap. Då kan man också sen sätta in åtgärder för att få ned radonhalten.  

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i inomhusluften. Eftersom den varken syns eller luktar är det bara genom särskilda mätdosor som man kan få reda på om ens hus har ett för högt radonvärde.

Nu erbjuder alltså kommunen i samarbete med ett företag fastighetsägare att undersöka sina hus för 285 kronor.

Kommunens satsning har sin grund i det mål som riksdagen satt att alla hus ska ligga under gränsvärdet 200 Bq/kubikmeter före 2020. Alla kommuner i Sörmland har eller har haft subventionerade radonundersökningar för bostäder. I Nyköping är det till och med gratis för småhusägare.