Vägverket satsar på kundråd

Vägverket Region Mälardalen har startat ett kundråd med syftet att skapa en direkt kontakt mellan Vägverket och näringslivet. Tanken är att Vägverket ska få kunskap om näringslivets behov och förutsättningar för att bättre kunna prioritera vilka satsningar som ska göras.