Personliga ombud ska hjälpa behövande

Nästa år ska Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun och landstinget samarbeta kring personliga ombud. Vuxennämnden föreslås bli huvudman. Målet är att stärka människors möjligheter till ett mer självständigt liv - exempelvis långvarigt psykiskt handikappade kan få hjälp i kontakten med Försäkringskassan och arbetsförmedlingen.