Utbrett skattefusk bland mäklare

Resultatet av den granskning av företagen inom Mäklarbranchen som skatteverket arbetat med sedan flera år är nedslående, det skriver skatteverket i ett pressmeddelande. Hela 60 procent av dom granskade företagen i Sörmland, Västmanland och Uppsala län fuskar enligt skatteverket på ett eller annat sätt. 

Vanliga sätt är att inte redovisa alla arvoden och att ta upp privata kostnader i verksamheten. I Sörmland finns idag 43 registrerade fastighetsmäklare.