Fler deklarationer i tid

Sörmlänningarna blir allt bättre på att lämna in sin deklaration i tid. Antalet sena deklarationer har minskat med nästan en tredjedel sen 2001.

En förklaring kan vara att det på senare år tillkommit nya sätt att deklarera. I år deklarerade över 290 000 privatpersoner och företagare i Sörmland, Västmanland och i Uppsala län på telefon, sms eller via Internet.