Vattenledningar ses över i Strängnäs

För att minska risken för översvämningar arbetar Strängnäs kommun med att förbättra dagvattensystemet.

Förra året drabbades flera fastighetsägare i flera områden av översvämningar i källare, eftersom dagvattenledningssystemet inte klarade av att transportera bort allt vatten.

Kraftiga regn, som tidigare återkom vart tionde år, inträffar nu betydligt oftare och det gör att kommunen nu alltså ser över dagvattensystemet.