Giftigt ämne längs Sörmlandskusten

Det mycket giftiga ämnet tributyltenn har hittats i måttliga till höga halter i naturhamnar längs den sörmländska kusten. Det visar en undersökning som länsstyrelsen i Sörmland har gjort. Ingemar Cato, docent i maringeologi på Sveriges geologiska undersökning, SGU, tror inte att halterna längs Sörmlandkusten kan vara ett problem för människor, men det är ett allvarligt hot för ett känsligt hav som Östersjön.

Tributyltenn användes tidigare i båtbottenfärger, men är sedan tre år förbjudet i Sverige.