Arbetskläder till förskolan

Förskolan, dagbarnvårdare och personal inom särskolan i Eskilstuna ska erbjudas arbetskläder. Det föreslår barn- och utbildningsförvaltningen till politikerna i nämnden. Inom manliga yrkesområde har man arbetskläder, men inte inom kvinnodominerande yrken och kvinnorna som jobbar med barnen och är ute mycket och sliter därmed på kläderna, konstaterar förvaltningen. Förslaget beräknas innebära en kostnad på 1,5 miljoner.