Ja till Kraftvärmeverk i Strängnäs

Ännu ett steg för ett Kraftvärmeverk i Strängnäs har tagits. Kommunstyrelsen sa vid sammanträdet på måndagen ja till att Strängnäs energi får bygga ett Kraftvärmeverk för 450 miljoner kronor och att kommunen går i borgen för ett lån som delas av ägarna Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun. Kraftvärmeverket ska producera både el och värme.