Gift längs kusten förstör fortplantning

Det mycket giftiga ämnet tributyltenn, som tidigare var vanligt i båtbottenfärger är mycket skadligt för bland annat snäckor. Det säger Ingemar Cato på Sveriges geologiska undersökning i Uppsala. Bland annat påverkar det djurens förmåga att föröka sig.

Tributyltenn har hittats i höga halter i flera naturhamnar längs Sörmlandskusten. Båtbottenfärger med det här ämnet är förbjudet i Sverige och EU sedan flera år tillbaka, men provtagningar visar enligt Ingemar Cato att de här färgerna har använts även senare.

Ingela Martinsgård
ingela.martinsgard@sr.se