JK kritisk till kameraövervakning

Justitiekanslern, JK, vill upphäva Katrineholms kommuns beslut om att sätta upp övervakningskameror vid korsningen Fredsgatan - Drottninggatan i Katrineholm.

JK anser att kommuninvånarnas integritet - alltså att inte bli filmad på allmän plats - väger tyngre än nyttan av att kameraövervaka platsen. JK ställer sig också frågande till om brottsligheten är så omfattande på platsen att det går att försvara kameraövervakning.