Eskilstuna kritiseras av länsstyrelsen

Eskilstuna kommun får hård kritik av Länsstyrelsen för att den inte följt socialtjänstlagen i ett barnavårdsärende.

Länsstyrelsen anser att Eskilstunas arbetsmarknads- och familjenämnd agerat felaktigt genom att avsluta ett barnavårdsärende utan insats och inte levt upp till barnperspektivet. Bakgrunden är ett klagomål från Haninge kommun i somras.

Eskilstuna kommun menar att det var engångsföreteelse och att en rättelse gjordes så snart misstaget upptäcktes. Kommunen ska göra en intern granskning av barnavårdärenden där barn flyttas eller bor i en annan kommun under utredningstiden.