Yrkesutbildningar ger jobb

Att gå på gymnasiets fordonsprogram lönar sig om man vill ha jobb efter skolan. Också utbildningarna på hotell- och restaurangprogrammet och byggprogrammet ger jobb efter studierna.

73 procent av alla dem som hade gått ett yrkesinriktat program hade jobb när Statistiska centralbyrån mätte hur det gått för dem som gått ut gymnasiet.

Drygt hälften av dem som gått yrkesinriktade program hade också fått jobb inom ”rätt” yrkesområde, männen i större utsträckning än kvinnorna.