Död friherre kan stoppa kungens naturreservat

Kungen, Statens fastighetsverk och länsstyrelsen i Sörmlands län vill bilda ytterligare ett naturreservat på kungens gods Stenhammar i Flens kommun. Där finns ett sedan tidigare.

Men när den tidigare markägaren friherren R von Kraemer testamenterade marken till staten, för hundra år sedan, skrev han in ett villkor som hindrar att naturreservat bildas där.

Statens fastighetsverk har nu ansökt hos kammarkollegiet om att återigen få göra undantag från villkoret i testamentet och bilda ytterligare ett naturreservat på marken.