Båtbottenfärg kan vara skadligt för människor

Det giftiga ämnet tributyltenn, TBT, som nu också hittats i höga halter i naturhamnar i Sörmlandsskärgården, kan vara skadligt för människor.

SR Sörmland har tidigare rapporterat om att ämnet hittats längs farleder och i hamnar längs den sörmländska kusten. 

Giftet som finns i bland annat båtbottenfärger försämrar fortplantingsförmågan hos vissa djur.

Men Göran Dave, ekotoxikolog vid Göteborgs universitet tror att giftet också kan påverka människor, särskilt gäller det båtfolk som skrapar gammal färg från sina båtar.