Protester mot Komvuxbantning

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i Eskilstuna riktar skarp kritik mot nedskärningarna inom Vuxenutbildningen i Eskilstuna. Lärarförbunden menar att det därför är bättre att satsa på utbildning och arbetsmarknadsåtgärder för att minska beroendet av socialbidrag.

De båda förbunden pekar på att Eskilstunaborna i allmänhet är lågutbildade och att arbetslösheten är hög och att det därför långsiktigt är fel att skära ned på vuxenutbildningen.

Enligt kommunen ska resurserna omfördelas så att yrkesutbildningar prioriteras.