Psykologiska tester kan stoppas

Resultat från psykologiska tester, som personer gör i samband med att de söker jobb på myndigheter, är allmänna handlingar som inte kan hemligstämplas därför att de innehåller känsliga uppgifter om de sökande. Det står klart efter en dom i Regeringsrätten.

Christina Strömer Wilson, leder Stiftelsen för tillämpad psykologi som verkar för seriös användning av psykologiska tester i arbetslivet och hon tror att det här kan leda till att myndigheter nu slutar testa sökande för att slippa lämna ut resultaten.

– En konsekvens kan vara att man väljer att avstå att testa och att man inte har sådana substantiella resultat att visa upp.

För ungefär ett år sedan rapporterade Sveriges radio Sörmland om att Kronofogdemyndigheten anser sig tvungen, enligt offentlighetsprincipen, att lämna ut resultat från begåvningstest som myndigheten gjort på jobbsökande.

När vi begärde ut resultat från så kallade personlighetstester som Riksrevisionen gjort på jobbsökande blev det däremot avslag.

Riksrevisionen ansåg att testresultat kunde hållas hemliga med stöd av Europakonventionens skydd för den enskildes privatliv.

Det tyckte inte Regeringsrätten som nu upphävt Riksrevisionens beslut med följden att Riksrevisionen nu lämnat ut tesresultaten. Och Riksrevisionen tillhör de myndigheter som nu överväger att sluta testa de som söker jobb där.

- Vi överväger om vi ska fortsätta, säger Gert Jönsson, överdirektör på Riksrevisionen.

­­Enligt Christina Strömer Wilsson på Stiftelsen för tillämpad psykologi pågår en diskussion bland psykologer om att Sekretesslagen måste ändras så att testresultat av den här typen kan hållas hemliga.

– Det har diskuterats i bland annat Sveriges psykologförbund att uppvakta för att få tillstånd en utredning.

Per Hagström
per.hagstrom@sr.se