Vinst blev förlust för Alfa Laval

Kostnader för börsintroduktionen i våras tynger resultatet för industrikoncernen Alfa Laval med produktion i bland annat Eskilstuna.
Under andra kvartalet i år gjorde bolaget en förlust på 253 miljoner kronor. Resultatet för andra kvartalet i år är en rejäl försämring jämfört med motsvarande period i fjol då Alfa Laval gjorde en vinst på 83 miljoner kronor.