Kilenkrysset vill köpa Malmby flygfält

Kilenkryssets VD Jan Persson undrar varför Strängnäs kommun nu vill sälja det nedlagda Malmby flygfält till företaget Svenska Lantchips. Killenkrysset har tidigare velat köpa marken men då fått nej från kommunen, enligt Jan Persson.

I ett brev till Strängnäs kommun skriver han att Kilenkrysset fortfarande är intresserat av att köpa marken.