Alkoholrådgivningsbyrå planeras

Nästa år ska en alkoholrådgivningsbyrå starta i Eskilstuna, som en del av kommunens drogförebyggande arbete. Det framgår av en slutrapport om drogarbetet som sammanställts av arbetsmarknads- och familjeförvaltningen.

En samordning mellan olika förvaltningar och kommunen och landstinget tillsammans med föräldrautbildning är andra delar. Bland annat har flertalet rektorer sagt att de är intresserade av en gemensam samordning av stödinsatser till föräldrar.