"Biogasen gynnas av naturgasledningar"

Flera organisationer kräver nu att riskdagen ska säga nej till energibolaget Eons planer på att bygga ut naturgasnätet i Sverige, bland annat planeras en ledning genom Sörmland. Lantbrukarnas riskförbund och Svenska Naturskyddsföreningen med flera menar att ett utbyggt nät för naturgas, som är ett fossilt bränsle, kommer att tränga undan den mer miljövänliga biogasen. Men Björn-Ola Linér, som är föreståndare för Klimatpolitiskt centrum i Norrköping, menar att ett utbyggd naturgasnät kan vändas till en fördel för biogasen.

- Den planerade gasledningen skulle till och med kunna skapa bättre förutsättningar för biogas. Biogasen behöver bättre spelregler, bättre lönsamhet, ökad effektivitet och bättre infrastruktur, och här skulle gasledningen kunna komma in som en hjälp på traven. Men då måste det ingå i tillståndet till gasledningen, att man även ska köra biogas i ledningen, säger Björn-Ola Linér.

Eon har ansökt hos Energimyndigheten om att bygga en ledning genom Södra Sverige med slutpunkt i Oxelösund men planerar också en ledning vidare genom Sörmland till industrierna i Bergslagen.

Men Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Bioenergiföreningen och Lantbrukarnas riskförbund är kritiska och imorgon ska de uppvakta riksdagsledamöterna för att få de att säga nej till utbyggnaden.

Lantbrukarnas riksförbund har förstås ett rent ekonomiskt intresse av att den bioenergi som bönderna kan producera inte konkurreras ut av naturgas men menar också att staten inte bör låsa sig vid naturgas om man vill uppnå miljömålen.

Men klimatforskaren Björn-Ola Linér ser alltså de planerade naturgasledningarna som en chans för biogasen.

Reporter Per Hagström
per.hagstrom@sr.se