Satning på jobb åt sjukskrivna

Försäkringskassan i Sörmland presenterade på onsdagen vad den kallar en satsning för att få fler långtidssjukskrivna i länet i arbete, framförallt de yngre.

Försäkringskassan vill bland annat att personer med tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning och sjukfall äldre än två år får stöd att ta tillvara den arbetsförmåga de har kvar. Försäkringskassan ska bland annat samverka med Arbetsförmedlingen. Knappt 6000 sörmlänningar är sjukskrivna.