Låga minimilöner i Oxelösund

Fyra av fem kommuner har lokala löneavtal som ger högre minimilöner än vad de centrala avtalen garanterar. I de senaste avtalsrörelserna har bland annat striden om lägstalönerna varit en het fråga. Men enligt tidningen Kommunalarbetarens undersökning har 79 procent av landets kommuner lokala avtal, som garanterar högre lägstalöner än det centrala avtalets 13 800 kronor.

Men skillnaderna mellan olika kommuner är stora, i Flens kommun tjänar ingen kommunalare mindre än närmare Flen 16 500, enligt de lokala avtalen, och det är bäst i Sörmland. I andra änden finns Oxelösund, som i det lokala avtalet garanterar en lägstalön på 13 860 kronor.

Genomsnittet för de kommuner som tecknat lokala avtal om lägstalöner ligger på 15 100 kronor i månaden för ett heltidsjobb, enligt Kommunalarbetaren.