Fler företagskonkurser i Sörmland

Allt fler företag i Sörmland går i konkurs. Det visar siffror från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. Antalet företagskonkurser i Sörmland ökade under januari till november i år med 9 procent, jämfört med samma period i fjol.

Men det är relativt sett en liten skillnad om man ser på antalet företag som gått i konkurs. De har ökat från 108 till 118 stycken. I landet i stort minskade antalet konkurser med elva procent under samma period.