Få söker hjälp hos familjerådgivningen

Under hösten brukar det vara fullbokat på länets familjerådgivningsmottagningar, men i år har ovanligt få sökt hjälp. Eva-Christine Littmark på familjerådgivningen i Eskilstuna säger att en anledning till att många inte hör av sig är att de vet att det tidigare varit långa köer, men det kan finnas andra anledningar.

Förra sommaren var kötiden för att få familjerådgivning uppemot två månader. I år har trycket varit betydligt mindre på mottagningen.

Margot Bandmann har under många år jobbat med Familjerådgivning och har nu egen praktik. Hon tror den vackra sommaren kan ha gjort att färre relationer knakar. Det här eftersom många har höga förväntningar på semestern och blir den då inte bra som man föreställt sig så kan detta tära på förhållandet.

Reporter Björn Söderbergh
bjorn.soderbergh@sr.se