Avloppsvatten rinner rakt ut i å

Avloppsvatten rinner rakt ut i Eskilstunaån. Den upptäckten har kommunen gjort i samband med att man lägger nya avlopps- och vattenledningar i området vid Fristadstorget i Eskilstuna.

Det hela beror enligt Henrik Sandsten, rörnätschef på Eskilstuna Energi och Miljö, på en felkoppling i en av fastigheterna intill, och det gör att avloppsvattnet hamnat i den del som hör till regnvattnet, och rinner alltså rakt ut i ån.

Enligt Henrik Sandsten är det här inget större problem, eftersom det handlar om en enskild fastighet, men att det ska rättas till snarast.