Stor fastighetsaffär med nyköpingsföretag

Fastighetsbolaget Klövern köper samtliga aktier i nyköpingsföretaget Strandfastigheter och Strömfastigheter.
Affären omfattar fastigheter i Nyköping, Norrköping och Linköping med ett sammanlagt bedömt marknadsvärde om 622 miljoner kronor. Företaget Klövern äger fastigheter i flera större mellansvenska städer, bland annat i Eskilstuna.